Kraj

Polska Bezgotówkowa z reklamą w mediach

Kampania w telewizji, radiu i internecie.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2Fhe2ZZhXScxE%26feature%3Dyoutu.be%22%7D
Fundacja Polska Bezgotówkowa wystartowała z kolejną kampanią zachęcającą przedsiębiorców do instalowania terminali płatniczych, a klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych. Kampania obejmuje telewizję, radio oraz internet. Koncept i kreację przygotowała agencja VMLY&R, za produkcję spotu odpowiadało studio Joho, a zakupem mediów zajął się dom mediowy Wavemaker.

Fundację Polska Bezgotówkowa założyły w 2017 r. Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard.