Kraj

Polski profil konsumencki nieznacznie się zmienia

Polakom daleko jeszcze do konsumpcji w stylu Szwajcarów, a o kształcie wydatków domowych decydują cena mieszkania i częściowo klimat.

Jak poinformował “Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na dane Eurostatu, widać zmiany w profilu zakupowym Polaków. Wciąż w naszych wydatkach dalej nam do Szwajcarów niż Łotyszy. W porównaniu z Litwą, Łotwą i Estonią Polacy wydają mniej na mleko, sery i jaja. Relatywnie mniej niż wspomniani sąsiedzi wydajemy również na paliwa do prywatnych środków transportu. Jeśli chodzi o wydatki związane z usługami finansowymi (prowizje, opłaty pobierane przez banki, opłaty pocztowe), sytuacja jest odwrotna: Polacy wydają więcej.
Struktura wydatków jest związana z poziomem zamożności. Im wyższe zarobki, tym mniej wydaje się na jedzenie. W Bułgarii na przykład 21 proc. wydatków przeznacza się na jedzenie i na napoje bezalkoholowe, w Rumunii – 30 proc.
Jak podaje dziennik, wśród powodów różnic pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Europy Zachodniej jest fakt, że zachodni sąsiedzi częściej i chętniej korzystają z barów i restauracji niż Polacy. Kolejne różnice biorą się również z różnicy w cenie wynajmu mieszkań. W Polsce stanowią one 1,4 proc. ogólnej kwoty wydatków. Średnia dla strefy euro jest niemal pięć razy wyższa, w Niemczech wydatki wynoszą 10 proc., a w Szwajcarii ok. 15 proc. domowego budżetu.
O wydatkach domowych decyduje też klimat. Na południu Europy wydatki na ogrzewanie są prawie zerowe. Dziennik podaje, że wg danych GUS w ub.r. większą część naszych wydatków stanowiły te związane z rekreacją i kulturą czy w restauracjach i hotelach, ale wyniki Eurostatu całkowicie tego nie potwierdzają. Wprawdzie dzięki “efektowi 500 plus” Polacy podróżują więcej, ale mniej wydają na kulturę czy książki (waga książek w koszyku konsumpcji wynosi 0,64 proc.). Udział gazet i czasopism w koszyku z czasopismami spadł do 0,52 proc.).