Kraj

Polskie Radio występuje z porozumienia I Love Radio

Publiczny nadawca nie będzie brał udziału w kolejnych pracach.

Porozumienie I Love Radio, zrzeszające nadawców radiowych działających wspólnie na rzecz promocji radia jako medium reklamowego, skupiać będzie cztery grupy radiowe: Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF i Grupę ZPR SA. Z porozumienia zdecydowało się wycofać Polskie Radio.

Polskie Radio było członkiem porozumienia I Love Radio od 2017 roku. Publiczny nadawca poinformował pod koniec lutego br. pozostałych członków, że rezygnuje z dalszego uczestnictwa w projekcie i nie będzie brał udziału w kolejnych pracach i przedsięwzięciach. Pozostałe grupy radiowe deklarują, że porozumienie będzie nadal pracować na rzecz całego rynku radiowego, bez wykluczania jakichkolwiek podmiotów i promować będzie radio jako medium reklamowe w komunikacji z domami mediowymi i reklamodawcami.