Kraj

Powstaną nowe jednostki w ramach struktury TVP

Mają one usprawnić działania nadawcy w najważniejszych obszarach. Zmiany w strukturze zostaną wprowadzone do końca I kwartału 2016 r.

Janusz Daszczyński, prezes TVP, zapowiedział, że powstaną nowe jednostki organizacyjne w ramach struktury spółki. Będą to: Agencja – Redakcji Filmu, Seriali i Teatru TV, Ośrodek Mediów Interaktywnych oraz Impresariat.

Agencja – Redakcja Filmu, Seriali i Teatru TV będzie odpowiedzialna za całościową ofertę programową i produkcję gatunków (film, serial, teatr TV). Jednostka powstaje poprzez wydzielenie strukturalne redakcji filmowych z anten, Redakcji Teatru z TVP Kultura oraz przeniesienie z Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej obszaru związanego z produkcją filmów, seriali i teatru, a także organizowaniem materiałów literackich, inspirowaniem tematów scenariuszy oraz opieką redakcyjną. Anteny współpracować będą z Agencją – Redakcją Filmu, Seriali i Teatru TV w przygotowywaniu oferty programowej zbieżnej z jej profilem gatunkowym. Kompetencją anten pozostanie opracowywanie układów ramowych, właściwy wybór treści programowych, dbanie o efektywność ekonomiczną audycji oraz podejmowanie ostatecznej decyzji w zakresie emisji filmów, seriali i spektakli teatralnych z oferty programowej agencji.

Zdaniem prezesa powstanie redakcji ma na celu centralizację działalności TVP związanej z obszarem filmowym i teatralnym, co pozwoli na efektywne zarządzanie treściami programowymi.

Redakcja Filmu, Seriali i Teatru TV będzie realizowała również dotychczasowe zadanie Biura Handlu w zakresie inicjowania i koordynacji międzynarodowych koprodukcji, a także przygotowywała udział audycji TVP w zagranicznych festiwalach telewizyjnych i filmowych. Nie wiadomo jeszcze, kto pokieruje tą jednostką.

Głównym powodem utworzenia Ośrodka Mediów Interaktywnych (OMI) jest przyspieszenie rozwoju interaktywnej działalności TVP, a także maksymalne wykorzystanie potencjału multimediów spółki. Takie rozwiązanie ma pozwolić na spójne zarządzanie kontentem multimedialnym.

OMI powstanie poprzez przeniesienie działalności programowej dotyczącej mediów interaktywnych z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, obszaru technologicznego mediów interaktywnych z ośrodka TVP Technologie oraz zadań tworzenia zawartości cyfrowej biblioteki audycji z Biura Handlu.

Impresariat będzie się zajmować zarówno osobowościami telewizyjnymi, w tym debiutantami, rozumianymi jako „twarze telewizji”, jak i wybitnymi specjalistami branży medialnej zatrudnianymi w TVP, umożliwi profesjonalne zarządzanie ich rozwojem i karierą w ramach TVP. – Sposób działania jednostki impresaryjnej można porównać do działania wewnętrznej agencji artystycznej – mówi Daszczyński.

Jego zdaniem zmiany struktury organizacyjnej powinny zostać wprowadzone do końca I kwartału 2016 r.