Kraj

Powstanie joint industry committee, który przygotuje nowe badanie mediów

W projekt są zaangażowani obecnie: MOC TV, Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań oraz agencje mediowe zrzeszone w SAR i IAA. Nadawcy radiowi i wydawcy internetowi nie przyłączyli się do inicjatywy.

Nadawcy telewizyjni oraz marketerzy i agencje mediowe podpisali list intencyjny, w którym deklarują wolę wspólnego opracowania statutu  i powołania do życia joint industry committee (JIC) wspierającego jednoźródłowe badanie konsumpcji mediów. 

Od kilku miesięcy trwają konsultacje zmierzające do uruchomienia jednoźródłowego badania mediów. Biorą w nich udział nadawcy telewizyjni skupieni w MOC TV, przedstawiciele Komitetu Badań Radiowych, wydawcy internetowi reprezentowani przez PBI i Koalicję Marketerzy dla Lepszych Badań, wspieraną przez agencje mediowe skupione w SAR oraz IAA Polska. Efektem prac tego gremium jest m.in. wspólne z KRRiT opracowanie kwestionariusza badania założycielskiego, które ma stać się bazą do właściwego badania jednoźródłowego.

 – Uznaliśmy, że to właściwy moment, by powołać do życia organizację,  która w przyszłym roku ogłosi przetarg na jednoźródłowe badanie mediów i w przyszłości będzie zarządzała tym badaniem – stwierdził Radosław Ziółek, przewodniczący Rady Nadzorczej MOC TV. – Po przeprowadzeniu szeregu analiz doszliśmy do wniosku, że zadania, które staną przed joint industry committee, najsprawniej będzie realizowała organizacja w formie federacji związków pracodawców reprezentujących poszczególne media oraz stronę zakupową – dodał.

Tak sformułowaną propozycję nadawcy telewizyjni złożyli pozostałym interesariuszom zaangażowanym w przygotowanie jednoźródłowego badania konsumpcji mediów. Zaakceptowali ją przedstawiciele strony zakupowej reklamodawcy i agencje mediowe. PBI oraz KBR pozostają na etapie analizy propozycji nadawców telewizyjnych.

– Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, dlatego – nie chcąc spowalniać procesu – podjęliśmy decyzję, że prace nad statutem i strukturą JIC rozpoczniemy w gronie nadawców telewizyjnych oraz reprezentantów marketerów i agencji mediowych – poinformował Rafał Jakubowski, członek Komitetu Sterującego Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań. – Przyjęliśmy zobowiązanie, że projekt statutu postaramy się przedstawić członkom naszych organizacji do 20 grudnia br. i w sytuacji gdy zostanie on zaakceptowany, statut niezwłocznie złożymy do KRS w celu zarejestrowania organizacji – dodał.