Kraj

Projekt Radia Tok FM ze wsparciem Digital News Initiative

Projekt "Search the Radio" wygrał dofinansowanie z funduszu Google.

“Search the Radio”, projekt cyfrowy Radia Tok FM, wygrał dofinansowanie z funduszu Google DNI w ramach czwartej rundy programu The Digital News Initiative. Prototypowe rozwiązanie ma umożliwić digitalizację treści radiowych za pomocą samodoskonalącego się systemu transkrypcji.
Radio Tok FM codziennie nadaje ponad 19 godzin informacji, komentarzy, analiz i innych audycji. Trafiają one jako podcasty do internetu, gdzie można ich odsłuchać zarówno poprzez serwis internetowy www.tokfm.pl, jak i aplikację mobilną Tok FM. Podcasty są opatrzone przypisami do tytułów, tagami, nazwiskami rozmówców i innymi metadanymi, ale wszystkie szczegółowe informacje nie były do tej pory “widoczne” w internecie. Transkrypcja codziennych audycji Tok FM ma to zmienić – treści będzie można wyszukać i przeczytać.
Zespół Radia Tok FM i Grupy Radiowej Agory przygotował projekt, który wykorzysta inteligentną technologię konwersji dźwięku na tekst w celu dokonania transkrypcji audio programów Radia Tok FM – bieżących i wybranych zarchiwizowanych w formie podcastów. Zastosowanie rozwiązania “Search the Radio” ma docelowo przekształcić internetowe zasoby Tok FM w bazę wiedzy dostępną dla każdego użytkownika internetu i w pełni przeszukiwalną.
Projekt “Search the Radio” wygrał dofinansowanie w kategorii projektów prototypowych rozpatrywanych w programie DNI. Jego rozwój jest zaplanowany na rok. Partnerem technologicznym projektu będzie Newton Technologies, pochodząca z Czech firma działająca na 11 rynkach europejskich.
Digital News Initiative to współpraca, którą firma Google nawiązała z wydawcami z całej Europy w celu rozwijania wysokiej jakości dziennikarstwa dzięki technologii i innowacjom. W ramach funduszu DNI wydawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów.
Google ogłosił listę projektów, które otrzymają wsparcie w ramach kolejnej, czwartej już rundy funduszu DNI Innovation Fund. Ponad 20 mln euro trafi do twórców 102 innowacyjnych przedsięwzięć z 26 europejskich krajów. W Polsce dofinansowanie uzyskały 4 projekty, w tym jeden zgłoszony przez Grupę Radiową Agory (całkowita wartość przyznanego dofinansowania dla 4 podmiotów to ok. 400 tys. euro).