Kraj

Provident wspólnie z Dotlenieni.org posadzi las

Rezultatem akcji będzie 40 tys. nowych drzew posadzonych na terenie Warmii.

Provident Polska inauguruje współpracę ze start-upem społecznym Dotlenieni.org, którego celem jest zachęcanie biznesu do działań na rzecz ekologii oraz wysokiej jakości powietrza. Rezultatem akcji będzie 40 tys. nowych drzew posadzonych na terenie Warmii.

Provident angażuje się w działania ekologiczne, minimalizując wpływ swojej organizacji na środowisko naturalne oraz racjonalnie gospodarując papierem, wodą oraz energią. Wspiera także ekologiczne projekty realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego, a poprzez nowy, wewnętrzny program “less waste” promuje wśród swoich pracowników postawy zgodne z założeniami gospodarki cyrkularnej.