Kraj

Przychody NK wzrosły o 15 proc.

Jednak dynamika zysku wzrosła tylko o 3,7 proc.

Rok 2011 był dla portalu Nk.pl kolejnym rokiem dwucyfrowego wzrostu przychodów (w ujęciu procentowym). W minionych dwunastu miesiącach przychody wzrosły o 15 proc. i osiągnęły poziom ponad 72,1 mln zł z wyłączeniem barterów. Udział reklamy w ogólnym przychodzie wyniósł ponad 38,4 mln zł (53 proc.). Natomiast przychody od użytkowników korzystających z gier i produktów płatnych wyniosły ponad 33,7 mln zł (47 proc.).

Zysk netto NK wyniósł 17,3 mln, co oznacza dynamikę na poziomie 3,7 proc. w ujęciu rok do roku.

Tagi