Kraj

Publicis Groupe redukuje zatrudnienie

Wprowadza też obniżki pensji.

Publicis Groupe w Polsce redukuje zatrudnienie. Jak wynika z naszych informacji, wypowiedzenie umowy otrzymało ok. 25 pracowników. Jednym z nich jest Sebastian Szysz, szef strategii w Zenith.

Jak mówi Piotr Ruszak, chief communications officer Publicis Groupe Polska, skala rotacji w tym miesiącu w całej Publicis Groupe nie odbiega od skali naturalnej rotacji w firmie. – W kwietniu z Publicis Groupe rozstają się dwie osoby na stanowiskach dyrektorskich, a zatem w organizacji liczącej blisko 1400 osób jest to poziom nieodbiegający od normalnej rotacji w większości firm z naszej branży. Od początku kryzysu robimy wszystko, aby w tak trudnej sytuacji gospodarczej nasza firma pozostała w możliwie niezmienionym składzie. Podjęliśmy przemyślane działania, które mają na celu ochronę miejsc pracy. Zaproponowaliśmy pracownikom dobrowolną, czasową i solidarnościową obniżkę wynagrodzeń, przy czym najwyższą, 20-procentową, obniżkę dobrowolnie może zaakceptować kadra zarządzająca – mówi Piotr Ruszak.