Kraj

Reklama

Media

Top news

Publicis Groupe: W I kwartale rynek reklamy wzrósł o 6%

Wartość wydatków na reklamę telewizyjną wzrosła o 4%, czyli o niemal 39 mln zł.

Wartość rynku reklamowego wyniosła w I kwartale 2023 r. przeszło 2,5 mld zł.

W I kwartale 2023 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 6% względem takiego samego okresu 2022 r. Aż 12 sektorów zwiększyło budżety reklamowe, a cztery dokonały redukcji. Największy wolumenowy wzrost wydatków wygenerował sektor handel – firmy handlowe przeznaczyły na reklamę o blisko 50 mln zł więcej, co stanowi 10,6% więcej rok do roku. Wśród liderów wydatków znajdziemy firmę TERG – właściciela sklepów Media Expert, sieć Lidl, a także Jeronimo Martins Polska (marki Biedronka i Hebe). Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał natomiast miejsce w przypadku sektora sprzęty domowe, meble i dekoracje – producenci z tego sektora przeznaczyli na reklamę mniej o 8,7 mln zł (dynamika -13,3%). Liderami wydatków w tym sektorze są Electrolux Polska, Samsung Electronics Polska i Philips. Na drugiej pozycji pod względem wolumenu wzrostu wydatków znalazł się sektor finanse, który przeznaczył na reklamę o niemal 27,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku (dynamika 17,3%). Liderami wydatków w tej branży są: mBank, Credit Agricole Bank Polska oraz ING Bank Śląski. Na trzecim miejscu znalazł się sektor higiena i pielęgnacja, który zwiększył inwestycje reklamowe o 22,8 mln zł (dynamika 19,9%). Wśród największych reklamodawców tej branży znajdziemy firmy: Aflofarm Farmacja Polska, Nivea Polska i Procter & Gamble.

W okresie od stycznia do marca 2023 r. wzrosły inwestycje reklamowe w internet, telewizję, radio, reklamę zewnętrzną oraz kino. Zmalały nakłady na prasę. Telewizja, która w ubiegłym roku zanotowała spadek o 1,1%, cieszy się ogromnym popytem, co w sytuacji malejącego inventory reklamowego skutkuje wzrostem cen. Dzięki temu inwestycje na reklamę telewizyjną wzrosły w I kwartale 2023 r. o 4%. Z analizy wolumenowej wynika, że budżety internetowe
wzrosły o 83,6 mln zł, telewizyjne o 38,9 mln zł, radiowe o 13,1 mln zł. Stabilny wzrost przychodów zapewniło sobie również kino – wolumenowo o 7,3 mln zł, a także reklama zewnętrzna – wolumenowo o więcej o 6,1 mln zł. W prasie spadek wyniósł blisko 4,8 mln zł.

W I kwartale 2023 r. internet był ponownie największym medium w Polsce pod względem przychodów reklamowych. Z naszych analiz wynika, że w I kwartale 2023 r. wartość inwestycji reklamowych w internecie (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wyniosła blisko 1,2 mld zł, co oznacza wzrost o 7,9% rok do roku. Ponadto wzrósł do 45,3% udział internetu w rynku reklamy, a różnica między udziałem internetu a telewizji zwiększyła się do 5,4 pkt proc. Najszybciej rosła reklama wideo – o 15,2%, nieco wolniej w wyszukiwarkach – o 13%, w reklamie display odnotowaliśmy niewielki spadek dynamiki do -0,8%. Rośnie udział urządzeń mobilnych w przychodach reklamowych, jednak wolniej niż faktyczny udział korzystania z tych urządzeń w korzystaniu z internetu. W I kwartale 2023 r. przekroczył wreszcie udział 50%, co stanowi wzrost o 3,6 pkt proc. rok do roku. Według estymacji Publicis Groupe od stycznia do marca 2023 r. wartość budżetów reklamowych przypadająca na mobile wzrosła o 16,3%. Meta odnotowała 4-proc. wzrost globalnych przychodów reklamowych, jednak w naszym regionie nadal obserwujemy delikatny spadek o 1,5%. Był to piąty kwartał o ujemnej dynamice w tej części świata, jednak należy odnotować, że dynamika tego spadku bardzo mocno wyhamowała. W I kwartale 2023 r. Google zaliczył niewielki globalny spadek przychodów reklamowych o 0,2% – był to drugi spadkowy kwartał z kolei. Przychody z SEM wzrosły o 1,9%, YouTube’a zaś spadły o 2,6%. Dynamika spadków wyhamowała wobec poprzedniego kwartału, jednak obecnie dla właściciela Google’a to przychody z innych usług technologicznych stanowią źródło wzrostu przychodów. Tam gdzie YouTube i Meta mają problemy, tam korzysta TikTok, który w I kwartale zanotował 43% wzrostu globalnych przychodów, jednak widać też, że I kwartał był gorszy od dwóch poprzednich. Jednocześnie w Polsce Publicis Groupe szacuje wzrost przychodów TikToka na trzycyfrowy.