Kraj

Radio Track: RMF na czele, Vox ma wyższą słuchalność niż Trójka

Trójka w najnowszej fali ma słuchalność na poziomie 2,6% - to najgorszy wynik w historii stacji.

W najnowszej fali badania Radio Track wrzesień-listopad 2020 r. na czele zestawienia słuchalności stacji radiowych w Polsce znajduje się RMF FM (Grupa RMF) – jej wynik słuchalności to 29,1%, w porównaniu z 28,4% w fali czerwiec-sierpień 2020 r. Na drugim miejscu jest Radio Zet (Grupa Eurozet) z aktualną słuchalnością na poziomie 12% (spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednią falą badania). Na trzecim miejscu znajduje się względnie stabilny Program Pierwszy Polskiego Radia, który osiągnął wynik 5,1% (czerwiec-sierpień 2020 r. – 5,2%).

Rośnie słuchalność stacji Vox FM (Grupa Radiowa Time SA) – stacja osiągnęła wynik 3,6%, w poprzedniej fali badania – 3,4%. Swoje wyniki słuchalności poprawiło również AntyRadio (Eurozet) – ma wynik 2,6% i tym samym zrównuje się z wynikiem słuchalności Programu Trzeciego Polskiego Radia. W poprzedniej fali badania czerwiec-sierpień 2020 r. AntyRadio osiągnęło wynik 2,2%, a w fali badania wrzesień-listopad 2019 r. notowało słuchalność na poziomie 2,1%.
Program Trzeci Polskiego Radia w fali badania wrzesień-listopad 2019 r. osiągnął wynik 4,9%. Z kolei w porównaniu z falą badania czerwiec-wrzesień 2020 r. słuchalność Trójki spadła o 0,7 pkt proc.
Aktualny wynik słuchalności Radia Tok FM (Agora) to 2,5%, co oznacza poprawę o 0,1 pkt proc. RMF Classic ma wynik słuchalności na poziomie 1,5%, co oznacza poprawę o 0,2 pkt proc. O 0,1 pkt proc. poprawiło swoje wyniki również radio Muzo FM i obecny poziom słuchalności stacja notuje na poziomie 0,4%.
W kategorii sieci na czele zestawienia wciąż pozostaje Eska z wynikiem 7,6% w porównaniu z poprzednią falą badania czerwiec-wrzesień – 7,7%. Audytorium 17 poprawiło swój wynik w porównaniu z poprzednią falą badania – obecnie wynosi on 5,1%, co oznacza skok o 0,4 pkt proc.