Kraj

Media

Radio Track: W Warszawie Tok FM słuchane prawie tak często jak RMF FM

RMF FM, krajowy lider, umocnił przewagę nad rywalami w Krakowie, a największą słuchalność ma w aglomeracji śląskiej. Tok FM jest o krok za liderem w Warszawie, zwiększa też słuchalność we Wrocławiu.

Według najnowszej fali badania Radio Track obejmującej drugie półrocze ub. r. słuchalność stacji Tok FM (Grupa Radiowa Agory) utrzymuje się, tak jak w pierwszym półroczu, na poziomie 13,9%, zaledwie 0,2 pkt proc. za liderem, RMF FM. W porównaniu do okresu lipiec-grudzień 2021 r. Tok FM zwiększyło słuchalność w stolicy o 3,5 pkt. proc. Tok FM zwiększa także słuchalność we Wrocławiu – do 13,7% z 12,9% w pierwszym półroczu ub. r., jednak w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. oznacza to spadek o prawie 1 pkt. proc. Przewaga lidera, RMF FM, nad Tok FM jest we Wrocławiu znacznie większa niż w Warszawie – obecnie wynosi 1,7 pkt. proc.

RMF FM jest bezkonkurencyjne pod względem słuchalności w swoim macierzystym Krakowie – zwiększyło ją w drugim półroczu ub.r. do poziomu 30,5%, więcej zarówno w porównaniu z pierwszym półroczem ub. r. (28,6%), jak i okresem lipiec-grudzień 2021 r. (28,2%). Rywale są daleko w tyle – drugie w kolejności Tok FM ma obecnie udział 9%, a Radio Zet – 7,5%. Również w Trójmieście RMF FM ma znaczną przewagę nad drugą i trzecią stacją w zestawieniu, czyli także Tok FM i Radiem Zet: 20,2% wobec odpowiednio 11,3% oraz 11,1%. Pozycja RMF FM wobec rywali jest najsilniejsza w aglomeracji śląskiej – z rekordową w skali kraju słuchalnością 35,9% (nieco mniejszą niż w poprzednich falach badania) ma wielką przewagę nad drugim w zestawieniu Antyradiem (8,9%) oraz siostrzaną stacją RMF Maxx (6,9%). Doliczając jeszcze RMF Classic, udział całej grupy RMF w słuchalności na Śląsku zbliża się do 50%.

Radio Zet może mówić o dużym sukcesie w Rzeszowie, gdzie ma mocną drugą pozycję i zwiększyło słuchalność do 18,8% (RMF FM ma 29,3%) z 10,8% w pierwszym półroczu ub. r. Polskie Radio znacząco poprawiło natomiast wyniki w Kielcach – regionalnej rozgłośni oraz Jedynki słucha tam łącznie prawie 20% mieszkańców, podczas gdy lider, RMF FM, ma 23,3%. Słuchalność drugiego w zestawieniu w tym mieście PR Kielce wzrosła do 11,3% z 8,7% w pierwszym półroczu ub. r., a trzeciej na liście Jedynki – do 8,3% z 4,7%.