Kraj

Reklama Carlsberga narusza normy KER

Przekaz zawiera treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd.

Do Komisji Etyki Reklamy (KEK) wpłynęła skarga dotycząca reklamy telewizyjnej Carlsberg Polska. Komisja uznała, że narusza ona normy kodeksu.

Oryginalna treść skargi brzmi: “W reklamie padają słowa ‘piwo z wyciśniętą cytryną’ oraz piktogram imitujący skład, który wymienia również cytrynę jako owoc. Jednak w składzie tego (paskudnego zresztą) produktu w ogóle nie ma żadnej cytryny, a tylko sztuczny kwasek cytrynowy i aromaty. W efekcie uważam to za jawną próbę wprowadzenia konsumenta w błąd. Jeśli chodzi o smak (okropnie słodkie, nie kwaśne) oraz naturalność pochodzenia składników. Podkreślam, że nie pada tam stwierdzenie ‘o smaku cytryny’, a jawna implikacja, że owoc jest składnikiem produktu”.

Przedstawiciele Carlsberg Polska ustosunkowali się do skargi pisemnie. W ich oświadczeniu czytamy m.in., że “z uwagi na jasność i prawdziwość informacji zawartych zarówno w reklamie, jak i na etykiecie produktu nie sposób uznać, że reklama mogła wprowadzić konsumenta w błąd co do jego składu. Odnośnie zaś smaku jest to wyłącznie indywidualna ocena konsumenta i brak podstaw, aby przyjąć, że w tym zakresie skarżący został wprowadzony w błąd. Tego rodzaju zarzut jest jedynie próbą instrumentalnego wykorzystania regulacji służących ochronie konsumentów”.

Zdaniem zespołu orzekającego KER reklama zawiera treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu, nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.