Kraj

Reklama online prawie 30% w górę w II kwartale 2021 r.

W całym pierwszym półroczu nakłady na reklamę online osiągnęły wartość prawie 3 mld zł.

Reklama online prawie 30% w górę w II kwartale 2021 r.
Wydatki reklamodawców na komunikację cyfrową w II kwartale 2021 r. wzrosły o 340 mln zł w porównaniu z porównywalnym okresem roku wcześniejszego, co przełożyło się na indeks wzrostu na poziomie 28% (IAB Polska/PwC AdEx). Dzięki temu w całym pierwszym półroczu nakłady na reklamę online osiągnęły wartość prawie 3 mld zł. To ponad 0,5 mld zł więcej niż rok wcześniej (+22,6%).

Ogólny obraz polskiego tortu reklamowego online nie uległ zmianie. Nadal dominuje reklama graficzna (obejmująca statyczny display oraz wideo), osiągając 45% udziałów. Poczynając od I kwartału 2021 r., jej wartość nadal wzrasta o ponad jedną piątą. Była ona kluczowym motorem wzrostu w porównywalnych półroczach – wypracowała 37% wartości dodanej ze wspomnianego ponad 0,5 mld zł. Wśród kluczowych formatów największy indeks nadal jednak notują ogłoszenia, które dynamicznie odbiły się po zeszłorocznych stratach spowodowanych pandemią. SEM utrzymuje jedną trzecią tortu reklamowego online, a jego wartość nadal wzrasta dwucyfrowo. Wysoki indeks wciąż osiągają też wszystkie kluczowe kanały sprzedaży reklamy online: w modelu programmatic, w urządzeniach mobilnych oraz mediach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę podział branżowy – ranking na podium reklamodawców nie uległ zmianom, na pozostałych miejscach doszło zaś do nieznacznych przetasowań. Największą dynamikę w porównywalnych okresach odnotowały segmenty: “media, książki, CD i DVD”, “odzież i dodatki”, “handel” oraz “farmaceutyki, leki”.