Kraj

Media

Top news

Reklama radiowa odrobiła pandemiczne straty

Wydatki reklamowe na radio wyniosły w 1. półroczu br. 351 mln zł, o 3,6% więcej niż w 1. półroczu 2019 r. - wynika z raportu przygotowanego przez porozumienie czterech nadawców radiowych I Love Radio na podstawie danych netto Publicis Groupe.

Reklama radiowa odrobiła pandemiczne straty
Z wydatkami na poziomie 351 mln zł radio, jako jedyne medium tradycyjne, zdołało odrobić pandemiczne straty i zanotowało wzrost przychodów względem nie tylko 1. połowy 2020 r., ale też 1. połowy roku 2019 (odpowiednio +20% i +3,6%). Dla porównania telewizja względem pierwszego półrocza 2019 r. straciła w minionym półroczu 4,2%, outdoor ponad 34%, a kino aż 88,4%. Radio utrzymało także udział w wydatkach reklamowych na poziomie 7,3%.