Zagranica

Relacje z influencerami powinny być kluczowe dla sektora luksusowego

Relacje międzyludzkie mają większe znaczenie w sektorze dóbr luksusowych niż relacje z mediami.

Jak wykazał opublikowany w Wielkiej Brytanii raport na podstawie badań wśród członków Luxury Communications Council (LCC), kluczowe znaczenie dla sektora dóbr luksusowych mają relacje międzyludzkie oraz relacje z influencerami. Ich znaczenie jest nawet większe niż relacje z mediami.
Raport pokazuje również, że działy komunikacji reprezentujące wielkie marki luksusowe mają tendencję do nadmiernego kontrolowania strategii mediów społecznościowych dotyczących marek luksusowych. Zdaniem badanych eksplozja content marketingu, treści wideo i łączności mobilnej nie zawsze dobrze służy markom luksusowym.

Platformy takie jak Instagram stanowią w wielu przypadkach integralną część strategii społecznościowej marek luksusowych. Brandom premium służą jednak najlepiej autentyczne relacje, tylko częściowo “kontrolowane” przez działy marketingu i PR-u.
Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało również duży niepokój społeczny związany z Brexitem. Ponad połowa badanych przyznała, że polityczna decyzja będzie miała katastrofalny wpływ na rynek dóbr luksusowych, a tylko jedna trzecia badanych ma nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji ekonomicznej.
95 proc. respondentów stwierdziło, że Chiny i rynek chiński skoncentrowały większość dóbr luksusowych.

Menedżerowie marek luksusowych przyznają (w ponad 80 proc.), że ich budżet marketingowy wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat. Respondenci zaznaczali również, że w ciągu ostatnich 5 lat w związku z rewolucją cyfrową musieli znacznie poszerzyć swoje kompetencje. Mimo dynamicznego rozwoju social mediów i mediów cyfrowych relacje bezpośrednie są kluczowe dla branży luksusowej.

(Campaign)