Zagranica

Personalia

Robert Bellamy CSO w Mindshare Australia

Tym samym zakończył współpracę z Initiative UK.

Robert Bellamy wrócił do Australii po ośmiu latach i objął stanowisko chief strategy officera w Mindshare. Na tym stanowisku od lutego tego roku był wakat po odejściu Catherine Rushton, która przeszła do This Is Flow, gdzie pełni analogiczną funkcję. Bellamy tym samym zakończył współpracę z Initiative UK, gdzie był head of growth.