Zagranica

Ross Levinsohn CEO i wydawcą "LA Times"

Levinsohn zastępuje Davana Maharaja, związanego z dziennikiem od 28 lat.

Levinsohn pracował na kierowniczych stanowiskach w branży internetowej i mediowej, m.in. w Yahoo! i  Fox Interactive Media. Maharaj, redaktor naczelny “Los Angeles Times” został powołany na stanowisko wydawcy w 2016 r., gdy Tronc Inc., właściciel tego tytułu i 10 innych amerykańskich dzienników, podjął działania w celu konsolidacji stanowisk. Oprócz Maharaja wypowiedzenia otrzymało także kilka innych osób na kierowniczych stanowiskach w redakcji.

Jim Kirk, do niedawna wydawca i redaktor naczelny “Chicago Sun-Times”, zatrudniony przez Tronc w sierpniu br. po nieudanej próbie przejęcia jego gazety, został powołany na stanowisko executive editora z zadaniem znalezienia nowego redaktora naczelnego “LA Times”.

Dziennik odgrywa kluczową rolę w podejmowanych przez Tronc działaniach na rzecz digitalizacji firmy, która w ostatnich latach obroniła się przed bankructwem, przetrwała też walkę między udziałowcami i odrzuciła próbę przejęcia przez Gannett Co. W tym okresie nastąpił gwałtowny spadek wpływów z reklam w druku, a przychody z reklam cyfrowych rosły powoli. Zadania stawiane Levinsohnowi to umocnienie pozycji “LA Times” w skali globalnej, inicjatywy na rzecz tworzenia kontentu i pozyskiwanie nowych źródeł przychodów.

(WSJ)