Kraj

Rozpoczęła się kampania społeczna dotycząca ojcostwa

Wystartowała ATL-owa część kampanii "Tato.net - Zawsze można być lepszym ojcem".

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F_cjFuGK7OLo%26feature%3Dyoutu.be%22%7D
Ruszyła ATL-owa część kampanii społecznej dotyczącej odpowiedzialnego ojcostwa, której nadawcą jest Fundacja Cyryla i Metodego. Program Inicjatywa Tato.Net jest realizowana od 2004 r. przez fundację. Akcja ma inspirować mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.
Tato.Net jest powołane również, by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak, aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi również sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.
Kampania ATL, emitowana będzie w mediach: telewizja, kino, radio, internet, outdoor, ekrany LED. Za działania kreatywne odpowiada agencja Telescope, spot w reżyserii Weroniki Ławniczak wyprodukowała Papaya Films.
Sesja fotograficzna do printów jest autorstwa Radka Polaka. Za działania w internecie odpowiada Eura 7.
Działania otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.