Kraj

Rzecznik Praw Dziecka przypomina o szacunku

W związku z obchodami 25-lecia uchwalenia Konwencji o prawach dziecka startuje kampania.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FmFzXHhYV8pM%22%7D
W związku z 25-leciem uchwalenia Konwencji o prawach dziecka startuje telewizyjna kampania, która przypomina o treści dokumentu i nakazuje dorosłym respektowanie praw dziecka.

Konwencja jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka – podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie – z wyjątkiem Somalii i USA – ją ratyfikowały.

W ramach obchodów rocznicy Rzecznik Praw Dziecka przygotował kampanię realizowaną przez agencję Telescope.