Kraj

Top news

SAPR: 1,1 mld zł wynosi wartość rynku PR

SAPR oszacował, że w Polsce działa 934 agencji PR.

Według raportu przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia Agencji Public Relations szacowany roczny przychód wszystkich polskich agencji PR raportujących swoje dane finansowe przekroczył w 2019 r. 1,1 mld zł. Na polskim rynku funkcjonują obecnie 934 agencje public relations. Ponad połowa z nich jest z Mazowsza, niemal co czwarta to firma jednoosobowa. 42% firm PR działa ponad dekadę, a tylko co czternasta jest zrzeszona w jednej z polskich organizacji branżowych (SAPR, ZFPR). Badania pokazały również, że brak jest wyraźnej różnicy między agencją PR sensu stricto a podmiotami świadczącymi różnej jakości usługi kwalifikowane jako działalność PR. Badanie zrealizował zespół badawczy Exacto na zlecenie Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR).