Kraj

Reklama

Marketing

SAR przygotowuje ranking agencji komunikacyjnych, mediowych oraz klientów

Zostanie ogłoszony po raz pierwszy w listopadzie br.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR powstaje przekrojowy ranking agencji komunikacyjnych, mediowych oraz klientów – obejmujący wyniki z trzech konkursów: KTR, Innovation i Effie – Super Ranking SAR. Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych, kreatywnych i efektywnych działań komunikacyjnych w branży.

— Nowy ranking SAR będzie pełnił wielorakie funkcje. Wskaże najbardziej wszechstronne i wyróżniające się swoimi działaniami marketingowymi zarówno marki, jak i agencje reklamowe i mediowe. Może stać się także użyteczną bazą wiedzy o najlepszych i najczęściej nagradzanych w Polsce kampaniach. Da również możliwości komparatywne agencjom, by pokazywały dzięki rankingowi swoje najsilniejsze kompetencje i przewagi rynkowe, co może zainteresować nabywców usług marketingowych, czyli działy marketingu i działy zakupu.”– podkreśla Dariusz Andrian, prezes zarządu SAR, CEO VMLY&R.

Siper Ranking SAR zaprezentuje prace, które zostały nagrodzone we wszystkich konkursach. Zostanie ogłoszony po raz pierwszy w listopadzie br. W kolejnych latach będzie odbywać się cyklicznie, po zakończeniu wszystkich konkursów SAR, na koniec każdego roku.