Kraj

SMB z Lewiatanem w sprawie regulacji UE

Stowarzyszenie tworzy szerszą koalicję mającą na celu powstrzymanie przyjęcia nowego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych w obecnym kształcie.

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB) będzie współpracować na forum Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych “Lewiatan” w sprawie projektu europejskiego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Według SMB projekt zawiera szereg niekorzystnych dla biznesu zapisów, takich jak np. bardzo wysokie kary, a dodatkowo znajdujące się w nim sformułowania są bardzo nieprecyzyjne.

– Rozporządzenie stanowi zagrożenie nie tylko dla firm z branży marketingu bezpośredniego, jak np. brokerzy baz danych, których byt mógłby być w ogóle zagrożony, ale także dla innych podmiotów z różnych branż prowadzących np. programy lojalnościowe – mówi Jacek Barankiewicz, wiceprezes SMB ds. strategicznych.

Dlatego SMB planuje wypracowanie z pomocą Lewiatana wspólnego stanowiska w tej sprawie z różnymi organizacjami, np. Izbą Wydawców Prasy czy Związkiem Banków Polskich.

Projekt rozporządzenia został zaprezentowany 25 stycznia br. Ostateczną decyzję w sprawie jego przyjęcia podejmie Parlament Europejski. Dlatego głównym adresatem działań informacyjnych zainicjowanych przez SMB będą europosłowie.