Kraj

SMG/KRC wygrało przetarg i nadal będzie prowadzić badania radiowe

SMG/KRC Millward Brown Company nadal będzie prowadzić badania radiowe. Taką decyzję podjął Komitet Badań Radiowych (KBR), do którego należą: Broker...

SMG/KRC Millward Brown Company nadal będzie prowadzić badania radiowe. Taką decyzję podjął Komitet Badań Radiowych (KBR), do którego należą: Broker FM (Radio RMF FM), Eurozet (Radio Zet, Radiostacja), Agora SA (Złote Przeboje), Time (Radio Eska) oraz Radio Plus, po analizie zgłoszonych ofert oraz zasięgnięciu opinii agencji reklamowych. Kontrakt będzie podpisany na kolejne dwa lata. Zmieniona została struktura próby. W planowanym od początku 2005 r. badaniu zlikwidowano ograniczenia w realizacji próby 60-75 lat. Tak jak do tej pory badanie jest monomedialne, tzn. dedykowane wyłącznie radiu i oparte na dwóch źródłach: CATI (wywiad telefoniczny) i dzienniczku. CATI realizowane jest metodą DAR na próbie rocznej 92 tys. respondentów. Próba CATI, największa w Europie, składa się z dwóch niemal równych podprób – jednej ogólnopolskiej, drugiej nadreprezentacji miejskich. Taki podział próby umożliwia, zdaniem KBR, dopasowanie jej do specyfiki rynku radiowego w Polsce. Badanie jest reprezentatywne pod względem płci, wieku, regionu oraz wielkości miejscowości zamieszkania i obejmuje całe audytorium radiowe na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym w odniesieniu do słuchaczy w wieku 15-75 lat. Bierze pod uwagę wszystkie istniejące drogi przekazu sygnału radiowego, w tym przesyłanie kablowe, satelitarne, cyfrowe, internet, PC (software radiowy) i uwzględnia wszystkie możliwe do zbadania okoliczności odbioru radia, w tym przepływy audytoriów i zwyczajów słuchania. Dane dostarczone przez CATI umożliwiają analizę rynku radiowego pod kątem znajomości stacji, zasięgu dziennego, udziału w rynku, czasu słuchania i struktury audytoriów poszczególnych rozgłośni. Dodatkowo dwa razy do roku metodą dzienniczkową badane są zwyczaje słuchania radia na próbie 8 tys. osób. Dane te, przy użyciu modelu matematycznego, służą do konstrukcji mediaplanów. W ostatnim etapie przetargu rozważane były propozycje SMG/KRC Millward Brown Company i TNS OBOP. Oprócz tych dwóch firm w przetargu wystartowały firmy Expert Monitor, GfK Polonia oraz IQS and Quant Group, ale ich propozycje nie zostały ostatecznie zaakceptowane. Przetarg rozpoczął się w lipcu br. (PM)