Kraj

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Agata podpisują list intencyjny

Porozumienie dotyczy stosowania dobrych praktyk przetargowych.

Dział marketingu Agata SA, jednej z największych sieci salonów wyposażenia wnętrz, zdecydował się na podpisanie listu intencyjnego o stosowaniu standardów przetargowych WFA/EACA podczas organizowania przetargów marketingowych. Tym samym Agata staje się w Polsce kolejnym sygnatariuszem tych międzynarodowych wskazówek.

Dokument WFA/EACA opisuje wzorcowy proces przetargowy zarówno po stronie reklamodawcy, jak i agencji komunikacji marketingowej. Standardy zostały wypracowane przez World Federation of Advertisers (WFA) i European Association o Communication Agencies (EACA) w celu ujednolicenia rynku przetargów, a ich zapisy są na tyle uniwersalne, by pasowały do kontekstu różnych rynków światowych. Zobowiązanie do stosowania standardów WFA/EACA to dla rynku dostawców sygnał, że wybierający usługodawcę reklamodawca rozumie i szanuje biznes swoich partnerów.

SKM SAR podpisało już listy intencyjne m.in. ze spółkami: PKN Orlen, PKO BP, Orange, Velux oraz PLL LOT.