Kraj

"Świat Młodych 6" - IQS zbadał potrzeby i pragnienia młodych konsumentów

75% młodych martwi się sytuacją w Polsce, 25% młodych nie chce mieć dziecka w Polsce, 20% młodych ma problemy emocjonalne.

IQS przedstawił szóstą edycję raportu “Świat Młodych”, pozwalającą zrozumieć młodych konsumentów: ich potrzeby, pragnienia, napięcia, a przede wszystkim nadążyć za zmianą, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich trzech lat, dzielących od poprzedniego opracowania, w 2019 r. Najnowszy raport prezentuje cztery segmenty dzisiejszych młodych. IQS od 17 lat realizuje to badanie.

75% młodych martwi się sytuacją w Polsce, 25% młodych nie chce mieć dziecka w Polsce, 20% młodych ma problemy emocjonalne. Nie wierzą politykom, są przekonani, że reklamy kłamią i większość z nich nie czuje się gorsza, gdy nie ma tego, co ich znajomi, głód autentyzmu, jak pokazuje najnowsza edycja badań jest silny jak nigdy wcześniej.

– Autentyzm w świecie młodych dobrze się sprzedaje. W “światomłodowym” topie znalazły się osoby, które zyskały na popularności robiąc swoje i będąc sobą, a jednocześnie na tym zarabiają. Można tu jednym tchem wymienić: Joannę Okuniewską, Matę, Katarzynę Koczułap, Martę Konopko, Mikołaja Sondeja – mówi Marta Rybicka z IQS.

Młodzi odczuwają coraz silniejszą niechęć do fikcji, sztuczności i pozorowanych działań w różnych sferach ich życia. Aż 83% otwarcie przyznaje, że nie ufa politykom, którzy myślą wyłącznie o sobie. 69% jest zdania, że reklamy kłamią, podczas gdy oni chcą, by poza promocją niosły jakiś prawdziwy przekaz.


– Z badań widać wyraźnie, że rosnąca presja ze strony państwa, Kościoła, szkoły, czy też grup rówieśniczych jest dla młodych bardzo przytłaczająca. Coraz bardziej opresyjne stają się instytucje, które w ich pamięci od zawsze wspierały normy, wzorce i posłuszeństwo, a nie bycie sobą. Młodzi dostrzegają już powszechność manipulacji, fake newsów i fałszu, na co są szczególnie wyczuleni. Mają też dość piętnowania osób odbiegających od przyjętych standardów” – mówi Marta Rybicka.
Badaniem objęto osoby bezdzietne, w wieku 16-29 lat, zastosowano metodologię jakościowo-ilościową: N=42 wywiady jakościowe etnograficzne oraz N=1900 CAWI, ich realizacja nastąpiła w 2021 r.


Tagi