Przetargi

Tauron rozpisał przetarg BTL

Oferty można składać do 6 grudnia.

Tauron Sprzedaż rozpisał postępowanie elektroniczne o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą “Produkcja niestandardowych form ekspozycji materiałów marketingowych
wraz z dostawą i montażem we wskazanych placówkach”. Umowa ramowa zostanie podpisana z jednym wykonawcą na okres roku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Cena oferty netto jest jedynym kryterium. Wniesienie wadium nie jest wymagane. Oferty można składać do 6 grudnia. W szczegółowych warunkach zamówienia do realizacji jest 57 pozycji.