Przetargi

Teatr Roma prowadzi przetarg

Konkurs dotyczy prowadzenia kampanii OOH.

Teatr Muzyczny Roma z Warszawy prowadzi przetarg, który dotyczy zakupu mediów w celu przeprowadzenia kampanii reklamowych dotyczących wszelkich działań teatru, od podpisania umowy do końca 2018 r. Konkurs składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy reklamy zewnętrznej w Warszawie wraz z reklamą w metrze; druga – reklamy zewnętrznej w dużych miastach wraz z reklamą mobilną; trzecia – reklamy w przejściach podziemnych oraz na dworcach PKP i PKS; czwarta – reklamy na nośnikach niepodświetlanych w Warszawie. Wymagane jest wniesienie wadium, które wynosi w zależności od części konkursu kolejno: 9, 12, 3 i 4 tys. zł.

Oferta zostanie wybrana z uwzględnieniem kryteriów: cena (waga 60), czas reakcji w przypadku usterki (waga 20), termin realizacji (waga 15) i termin płatności (waga 5). Przewidywany budżet to ponad 209 tys. euro. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mija 8 czerwca br.

Ostatnio Teatr Roma współpracował m.in. z firmami: Gigaboard, Synergic, Good Looking Studio, S.P.U.P. i W.A. Warexpo, Althermedia, AMS i Ströer.