Kraj

Teraz Poliż z agencją PR

Grupa artystyczna rozpoczęła współpracę z iPublicity.

W czerwcu Grupa Artystyczna Teraz Poliż nawiązała współpracę z agencją PR – iPublicity, która odpowiadać będzie za budowanie wizerunku oraz komunikację projektów grupy.
W ramach umowy agencja zajmie się bieżącym doradztwem komunikacyjnym, prowadzeniem biura prasowego i relacji z mediami oraz social mediami.
Teraz Poliż to kobiecy teatr. Grupa powstała jako niezależna grupa twórczyń związanych z teatrem i od początku swojej działalności kładzie nacisk na teatralną twórczość związaną z kobietami i kobiecością. Regularnie powraca do tematyki wykluczenia i przemocy, angażuje się w działania dla dzieci i młodzieży. Produkuje i prezentuje spektakle teatralne, happeningi, performance, otwarte czytania performatywne, koncerty, organizuje warsztaty teatralne i dyskusje.
W 2015 r. Teraz Poliż zostało uhonorowane przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską nagrodą za całokształt twórczości i działalność na rzecz kobiet.
Agencja została wybrana w wyniku rekomendacji. Umowę podpisano na czas określony, do końca 2020 r.