Kraj

Przetargi

Top news

Totalizator Sportowy wybiera agencję do influencer marketingu

Oferty można składać do 6 grudnia br.

Totalizator Sportowy rozpisał przetarg na świadczenie usług z zakresu influencer marketingu. Umowa ramowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy liczonych od dnia jej podpisania. Umowa może zostać jednokrotnie przedłużona pod warunkiem terminowego i należytego, w ocenie zamawiającego, wywiązania się przez agencję, w formie aneksu, o maksymalnie 12 miesięcy. Oferty można składać do 6 grudnia br. Wniesienie wadium nie jest wymagane.