Przetargi

Top news

Totalizator Sportowy wybiera agencję interaktywną

Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Totalizator Sportowy ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu marketingu internetowego. Oferty można składać do 25 stycznia po wniesieniu wadium w wysokości 10 tys. zł. Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, liczonych od dnia jej podpisania. Umowa może zostać jednokrotnie przedłużona pod warunkiem terminowego i należytego wywiązania się przez agencję z umowy, w formie aneksu, o maksymalnie 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków.