Kraj

Media

Top news

IAB/PwC AdEx: Trzeci kwartał udany dla reklamy internetowej

Łącznie od stycznia do września nakłady na komunikację cyfrową wzrosły o prawie 800 mln zł - do 4,3 mld zł.

Komunikacja cyfrowa w trzecim kwartale 2021 r. nie zwalniała wysokiego tempa rozwojowego notowanego od początku roku, gdy rynek zaczął dynamicznie odbijać się po zawirowaniach wywołanych pierwszą falą pandemii – wynika z raportu IAB Polska/PwC AdEx. W okresie tym wzrost wartości wyniósł 22%, co przełożyło się na indeks po trzech kwartałach 2021 r. na poziomie 22,6%. Łącznie od stycznia do września nakłady na komunikację cyfrową wzrosły o prawie 800 mln zł – do 4,3 mld zł.

Ogólny obraz polskiego tortu reklamowego online nie uległ zmianie. Nadal dominuje reklama graficzna (obejmująca statyczny display oraz wideo), osiągająca 45% udziału. Jest ona obecnie kluczowym motorem wzrostu – w badanym okresie wypracowała 51% wartości dodanej w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Wśród kluczowych formatów największy indeks nadal jednak notują ogłoszenia, które wciąż dynamicznie nadrabiają straty po zeszłorocznych stratach spowodowanych pandemią. SEM utrzymuje jedną trzecią tortu reklamowego online, a jego wartość nadal wzrasta dwucyfrowo. Wysoki indeks wciąż osiągają też wszystkie kluczowe kanały sprzedaży reklamy online: w modelu programmatic, w urządzeniach mobilnych oraz w mediach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę podział branżowy – ranking reklamodawców nie uległ istotnym zmianom. Żaden z segmentów nie zanotował spadków wartości rok do roku.