Kraj

TVN Media i SAR startują z cyklem #opiniejuroraeffie

Po raz czwarty Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz TVN Media, partner konkursu i gali Effie Awards 2020, przygotowali specjalny cykl.

W ramach projektu jurorzy konkursu, eksperci w dziedzinie mediów i marketingu, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat istotnych obecnie dla rynku zagadnień.
Pierwsza publikacja tegorocznej edycji cyklu #opiniejuroraeffie przedstawia pięć najważniejszych wniosków z analizy kampanii nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu (Effie Awards 2019). Badanie zostało przygotowane na podstawie danych SAR Effie Awards. Kolejne publikacje z cyklu #opiniejuroraeffie będą dotyczyły tematów związanych z nową rzeczywistością, w której branża komunikacji marketingowej stanęła przed wyzwaniami wynikającymi z niełatwej sytuacji społeczno-ekonomicznej związanej z pandemią.  
W ciągu kilku tygodni poprzedzających galę Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz TVN Media będą publikować wyniki ankiety przeprowadzonej wśród jurorów konkursu Effie Awards 2020.
Członkowie jury oceniali w badaniu m.in. takie obszary jak weryfikacja strategii komunikacji marek w warunkach pandemii, trendy w zachowaniach konsumenckich czy największe wyzwania, jakie czekają marketerów w najbliższej przyszłości. W cotygodniowych publikacjach przewodniczący grup jurorskich będą komentować te i inne tematy z zakresu współczesnej komunikacji marketingowej. Podobnie jak w latach ubiegłych cykl #opiniejuroraeffie będzie kontynuowany również po gali Effie Awards. Prezentowane w nim będą studia kampanii nagrodzonych złotem. Publikacje w ramach #opiniejuroraeffie będą udostępniane na platformach wiedzy i inspiracji TVN Media i Effie Awards.