Kraj

"Twój czas" w kampanii Pyszne.pl [wideo]

Działania prowadzone są na pięciu rynkach, w tym w Polsce.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FqWQGc8xLmvc%22%7D
Właściciel serwisu do zamawiania jedzenia online rozpoczyna nową kampanię reklamową pod hasłem “Twój czas”. Kampania obejmuje zarówno środki masowego przekazu (TV, outdoor), jak i programmatic marketing (online wideo, display). Kampania rozpoczęła się jednocześnie na pięciu głównych rynkach spółki Takeaway.com: w Niemczech, Polsce, Holandii, Belgii i Austrii.

Stworzeniem kreacji dla pięciu europejskich rynków zajęła się agencja Etcetera. Za planowanie i zakup mediów odpowiada dział marketingu Pyszne.pl pod kierownictwem Marty Czarneckiej, posiłkując się wsparciem domu mediowego Media Group.