Kraj

Ubezpieczyciele tracą grube miliony na polisach komunikacyjnych

Choć rosną przychody z dobrowolnych ubezpieczeń autocasco, to podwyżki wydają się nieuniknione.

Najpopularniejszym rodzajem ubezpieczeń są w Polsce ubezpieczenia komunikacyjne, czyli najogólniej pojazdów. Po części dlatego, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC są obowiązkowe. Sęk w tym, że są one dla towarzystw ubezpieczeniowych nierentowne. Wartość wypłacanych odszkodowań przekracza bowiem sumy zbieranych składek. Dotyczy to zarówno obowiązkowych ubezpieczeń OC, ale także dobrowolnych AC (autocasco). Po dziewięciu miesiącach tego roku wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w kraju straciły na tym 642 mln zł. Tak wynika z podsumowania wyników branży zaprezentowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU).

Z ubezpieczeń OC pojazdów firmy ubezpieczeniowe zebrały w ciągu trzech kwartałów br. 6 mld zł (składka przypisana brutto), o 0,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Z polis AC ubezpieczyciele zebrali w br. 4 mld zł, o 2,8 proc. więcej niż w ub.r.

Strata techniczna (czyli koszty odszkodowań przekraczające sumę składek) z ubezpieczeń OC wyniosła 586 mln zł, natomiast na AC strata wyniosła 56 mln zł.

Z ubezpieczeń na życie towarzystwa zebrały w br. 20,8 mld zł, o 1,8 proc. mniej niż w ub.r.

Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 40,9 mld zł, o 0,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r., wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła zaś 25,9 mld zł, o 2,4 proc. więcej.

Po dziewięciu miesiącach towarzystwa ubezpieczeniowe wypracowały w sumie 4,3 mld zł zysku netto, o 23 proc. mniej niż przed rokiem.

Pomimo efektywnej konkurencji na rynku wydaje się, że podwyżki cen polis, szczególnie ubezpieczeń komunikacyjnych, są nieuniknione. Tym bardziej że pod koniec września br. wprost zaapelował o to do prezesów towarzystw ubezpieczeniowych przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Tagi