Kraj

Unilever oferuje urlopy specjalne i elastyczny czas pracy

Zaoferowanie nowych form urlopu to efekt wielomiesięcznych badań wewnętrznych i rozmów z pracownikami.

Od stycznia pracownicy Unilevera w Polsce mogą korzystać z dodatkowego urlopu rodzinnego. Spółka wprowadza kilka form dodatkowego czasu wolnego, by wspierać rodziców: dodatkowy urlop partnerski, dodatkowy urlop wychowawczy dla rodziców adopcyjnych, wsparcie po poronieniu, stopniowy powrót do pracy. Za ten okres przysługuje pełne wynagrodzenie, podobnie jak za urlop wypoczynkowy. Pracownicy wracający po dłuższej nieobecności związanej z wychowywaniem dziecka mogą również przejściowo pracować w elastycznym wymiarze pracy.

Zaoferowanie nowych form urlopu to efekt wielomiesięcznych badań wewnętrznych i rozmów z pracownikami. Punktem wyjścia były cykliczne ankiety pracownicze. W efekcie Unilever przeprowadził ogólnopolskie badanie satysfakcji swoich pracowników, które pozwoliło zidentyfikować kluczowe obszary utrudniające godzenie ról zawodowych i prywatnych.

Średnio co roku w Unileverze ok. 30 kobiet wraca z urlopu związanego z rodzicielstwem i ok. 15 mężczyzn korzysta z urlopu ojcowskiego.