Kraj

UOKiK: Getin Bank musi oddać klientom pieniądze

Bank zwróci klientom niezasadnie pobrane opłaty za prowadzenie rachunków wraz z odsetkami.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował, że Getin Noble Bank, jeden z największych krajowych banków (prowadzi ok. 975 tys. rachunków osobistych), musi oddać klientom niezasadnie pobrane opłaty za prowadzenie rachunków wraz z odsetkami.

Postępowanie przeciwko bankowi urząd wszczął na postawie doniesień medialnych pod koniec grudnia 2014 r. Klientów, którzy od maja 2012 r. do sierpnia 2013 r. nie zapewnili comiesięcznych wpłat na rachunek, co było warunkiem bezpłatnego prowadzenia konta, bank obciążył umownymi opłatami. Tyle że pobrał je jednorazowo, łącznie za kilka, a czasem kilkanaście miesięcy. Tymczasem, jak wynikało z analizy przeprowadzonej przez UOKiK, zgodnie z umowami powinien obciążać konsumentów kosztami po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego.

– Bank miał prawo do obciążania konsumentów opłatą, gdy nie zapewnili odpowiednich środków na rachunku, jednak wykorzystał swoją silniejszą pozycję, pobierając ją za kilka lub kilkanaście miesięcy. Klienci ponieśli koszty, których mogliby uniknąć. Skutki tej praktyki zostaną jednak usunięte – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Bank zobowiązał się do zmiany praktyki, oznacza to, że odda klientom pobrane opłaty wraz z odsetkami oraz poinformuje ich o rozstrzygnięciu UOKiK.