Kraj

Media

Top news

UOKiK przyjrzy się badaniu Radio Track

Pracownicy UOKiK prowadzą kontrole u przedsiębiorców tworzących Komitet Badań Radiowych.

Kontrole w spółkach tworzących Komitet Badań Radiowych (KBR) prowadzone są od 24 stycznia br. Mają związek z prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od października ub.r. postępowaniem wyjaśniającym, które zostało wszczęte m.in. w wyniku informacji uzyskanych od anonimowych sygnalistów. Głównym przedmiotem zainteresowania UOKiK jest Radio Track – badanie słuchalności radia – zlecane i finansowane przez KBR. Wyniki badania mogą być zakupione przez stacje radiowe, które nie są członkami KBR, służąc do wyceny czasu reklamowego stacji radiowych. Jak podkreśla UOKIK, wyniki słuchalności stacji radiowych mogą stanowić tym samym „walutę rozliczeniową” na rynku reklamy radiowej, w tym dla domów mediowych i reklamodawców. Urząd sprawdzi, czy w ramach KBR może dochodzić do niezgodnej z prawem konkurencji wymiany informacji bądź antykonkurencyjnych praktyk na niekorzyść stacji radiowych spoza składu Komitetu.

– Jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko jakimkolwiek podmiotom. Chcemy dokładnie przyjrzeć się rynkowi i zbadać mechanizmy, jakie na nim występują – nie tylko działania KBR w zakresie badania słuchalności, ale także wspólne planowanie reklam przez stacje radiowe czy ich pakietyzację – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

KBR tworzą: Eurozet, Grupa RMF, Grupa Radiowa Agory i Time SA.