Kraj

UOKiK zgodził się na przejęcie TVN

Oznacza to, że Southbank Media, należący do grupy kapitałowej Scripps Networks, może przejąć spółkę N-Vision, właściciela stacji TVN.

UOKiK wydał zgodę na przejęcie N-Vision (właściciela m.in. stacji TVN) przez spółkę Southbank Media. Planowana transakcja ma polegać na nabyciu przez Southbank Media 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym N-Vision. Koncentracja podlegała również zgłoszeniu do irlandzkiego urzędu antymonopolowego.
Analiza UOKiK wykazała, że koncentracja wywiera wpływ na rynek reklamy telewizyjnej (sprzedaży telewizyjnego czasu reklamowego). Nie dojdzie na nim jednak do ograniczenia konkurencji, ponieważ pozycja uczestników koncentracji wynika przede wszystkim z dotychczasowej siły N-Vision, natomiast udział przejmującej grupy kapitałowej jest niewielki. Po dokonaniu koncentracji Southbank Media będzie konkurował na rynku medialnym przede wszystkim z Telewizją Polską i Cyfrowym Polsatem.
Southbank Media należy do grupy kapitałowej Scripps Networks Interactive. Jest to dostawca kanałów telewizyjnych i treści internetowych, głównie w Stanach Zjednoczonych. N-Vision stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą m.in. spółka TVN, nadawca programów telewizyjnych, oraz TVN Media (m.in. działalność brokerska w zakresie sprzedaży reklamy telewizyjnej i internetowej).
W trakcie postępowania UOKiK zapytał nadawców telewizyjnych oraz największych reklamodawców o ocenę planowanej koncentracji oraz jej wpływ na krajowy rynek reklamy telewizyjnej. Stanowiska w tej sprawie przedstawili również prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.