Kraj

UPC utrzymuje tendencję wzrostową

To już 9. z rzędu kwartał poprawy wyników kablowego operatora.

UPC Polska, drugi po Vectrze największy operator kablowy w kraju (Liberty Global), zanotował kolejny, dziewiąty z rzędu, kwartał wzrostu i poprawy wyników operacyjnych.

Od lipca do września br. operator powiększył liczbę abonentów o 9,2 tys. – do 1,5 mln. W tym czasie o 18,5 tys. wzrosła mu liczba odbiorców telewizji – do 1,3 mln (+61 tys. w ciągu 12 miesięcy), o 13,2 tys. – abonentów korzystających z internetu – do 1,26 mln (+52 tys. – w ciągu roku) i o 6,1 tys. – użytkowników telefonii komórkowej – do 28,3 tys. (+23,4 tys. – r./r.). Tradycyjnie spada tylko liczba korzystających z telefonii stacjonarnej – o 8,2 tys. w tracie kwartału – do 0,65 mln (-26,5 tys. r./r.). 755 tys. abonentów operatora wymieniło już swoje dekodery na nowoczesne Horizon.

W trakcie minionego kwartału operator przyłączył do swojej sieci 22,6 tys., dzięki czemu jej zasięg wzrósł do 3,6 mln gospodarstw domowych.