Przetargi

Top news

Urząd Transportu Kolejowego bez agencji

Wymagane było wniesienie wadium w kwocie 1 mln zł.

Urząd Transportu Kolejowego prowadził postępowanie na przygotowanie i realizację społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu “Kampania Kolejowe ABC II”. W przetargu zamawiający nie otrzymał ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty i wnioski zostały odrzucone. Procedura miała charakter otwarty. Wymagane było wniesie wadium w kwocie 1 mln zł.