Kraj

Reklama

Value Media z kolejną edycją kampanii "Almette chroni łąki"

Agencja mediowa współpracuje z SalesTube, który realizuje działania z zakresu wideo online, display oraz paid social.

Trwa właśnie kolejna edycja programu “Almette chroni łąki” – proekologiczna kampania, której celem jest z jednej strony edukacja, a z drugiej konkretne działania, czyli wysianie tysięcy łąk i pasów kwietnych w wybranych rejonach Polski. Działania promocyjne obejmują emisję spotów w social mediach (Facebook, TikTok), YouTube oraz VoD, reklamy display, a także promocję w radiu.

Kampanię w zakresie strategii, planowania i zakupu mediów koordynuje Value Media. Agencja mediowa współpracuje z SalesTube, który realizuje działania z zakresu wideo online, display oraz paid social. Współpracę z influencerami i blogerami koordynuje agencja Grasp Group.