Zagranica

Visa ogłasza przetarg na agencję kreatywną

Obecnie organizacja płatnicza pracuje z BBDO i Saatchi & Saatchi.

Obie agencje (BBDO z grupy Omnicom i Saatchi & Saatchi z Publicis Groupe) zostały zaproszone do udziału w obecnym przetargu, który ma się zakończyć z upływem 2020 r. Współpraca organizacji płatniczej z agencjami z Omnicomu (BBDO i TBWA) trwa od ponad trzech dekad. Szacowane roczne globalne wydatki Visa na media sięgają według danych Comvergence 200 mln dol.

W drugim kwartale roku obrachunkowego zakończonym 31 marca Visa odnotowała przychody netto w wysokości 5,9 mld dolarów, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

(AdAge.com)