Kraj

W ramach akcji "I Love Radio" stacje radiowe wyemitowały charytatywne bloki reklamowe

Na rehabilitację dzieci z niedosłuchem udało się zebrać 120 tys. zł.

Wczoraj, w Polskim Dniu Radia, na antenach 164 stacji po raz drugi wyemitowano Charytatywny Blok Reklamowy. Dzięki wspólnej akcji pięciu polskich nadawców radiowych ponownie udało się zebrać 120 tys. zł. na rehabilitację dzieci z niedosłuchem.
Pierwszy raz w historii rynku reklamowego najwięksi nadawcy radiowi zjednoczyli się rok temu. Na antenach nadawców zrzeszonych w projekcie “I Love Radio” w paśmie porannym, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30, wyemitowany został charytatywny blok reklamowy. Akcja objęła łącznie 164 rozgłośni ogólnopolskich, ponadregionalnych i lokalnych, a przekaz reklamowy dotarł do ponad 7,5 mln słuchaczy (źródło: Radio Track, Kantar MillwardBrown, 11.2016 – 01.2017, audytorium średniego kwadransa, pasmo 8:00-8:30, badany dzień: środa).
Tym razem inicjatywę wsparły: Media Expert, Media Markt, Polpharma, Renault, Tesco i Toyota. Każda z firm wykupiła 30-sekundowy spot cegiełkę o wartości 20 tys. zł. Jak zapewnia biuro prasowe Polskiego Radia, całkowity dochód z bloku reklamowego zostanie przekazany Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie, które pomaga przywracać dzieciom słuch. W zeszłym roku dzięki środkom od “I Love Radio” uruchomiony został programu rehabilitacji dzieci po przeszczepach implantów słuchowych. Odbył się także turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt dzieci.
Blok Charytatywny był jednym z elementów obchodów Dnia Radia, które wspólnie zorganizowały stacje zrzeszone w projekcie “I Love Radio”. 
“I Love Radio” to wspólna akcja pięciu największych nadawców radiowych, której celem jest popularyzacja radia w Polsce jako efektywnego medium reklamowego poprzez działania promocyjne, edukacyjne i badawcze. Projekt realizowany jest wspólnie przez największe, na co dzień konkurujące ze sobą grupy radiowe: Grupę Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF, Grupę ZPR Media oraz Polskie Radio.