Kraj

Media

W TVN powstał związek zawodowy

Przewodniczącym Tomasz Ozimkiewicz.

W telewizji TVN (grupa TVN Discovery) po raz pierwszy powstał związek zawodowy Związkowa Alternatywa. Zapowiada, że będzie walczył o godne wynagrodzenia, stabilną pracę, będzie przeciwstawiał się mobbingowi, negocjował rozwiązania kluczowe dla pracowników. Przewodniczącym został Tomasz Ozimkiewicz. Jak zapowiedzieli przedstawiciele organizacji w najbliższych dniach będą chcieli porozmawiać z zarządem firmy o kluczowych problemach, poznać jej plany i przedstawić swoje rekomendacje.