Zagranica

W Wielkiej Brytanii najwięksi sprzedawcy detaliczni obniżyli emisję CO2 nawet o 50%

Badania British Retail Consortium (BRC) wykazują 49-proc. spadek emisji CO2 u wiodących sprzedawców detalicznych od 2005 r., co znacznie przekracza początkowy cel 25%.

Jak wykazały badania British Retail Consortium (BRC), najwięksi sprzedawcy detaliczni w Wielkiej Brytanii od 2005 r. obniżyli emisję dwutlenku węgla o 49%, co dwukrotnie przekracza pierwotny cel – 25%. Odnotowano również znaczące spadki emisji dwutlenku węgla w sklepach i w ramach dostawy do sklepów, odpowiednio 46% i 84%. Powstała również “grupa sterująca” – liderów branży, którzy pod przewodnictwem Steve’a Murrellsa zobowiązali się pomóc brytyjskiej branży detalicznej i jej łańcuchowi dostaw osiągnąć zerową wartość netto do 2040 r. W skład grupy wchodzą również menedżerowie z Sainsbury’s, Ikea, Mountain Warehouse, Dunelm i Feelunique. Grupa jest wspierana przez partnerów Crown Estate, DP World, Google, IBM i PwC. 

(Over the Counter)