Kraj

Warmia i Mazury inwestują w promocję regionu

Kampania ma promować krainę jako potencjalny obszar rozwoju biznesu przedsiębiorców.

Wzmocnienie wizerunku regionu na przyjazny inwestycjom oraz prezentacja atutów gospodarczych województwa to główne założenia projektu unijnego “Warmia i Mazury Pro-invest 2015”. Całkowita wartość przedsięwzięcia  to blisko 7 mln zł, z czego najwięcej przeznaczonych zostanie na działania w ogólnopolskich mediach – radiu, prasie i telewizji.

– Kampanię kierujemy do decydentów oraz potencjalnych przedsiębiorców spoza regionu rozważających inwestycje w naszym regionie – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Chcemy pokazać nasze walory gospodarcze związane m.in. z możliwościami pomocy publicznej, jakie niosą istniejące w regionie dwie strefy ekonomiczne, czy bogatą ofertę trzech parków naukowo-technologicznych.

Kampania ma na celu wskazać także możliwości rozwoju współpracy firm z Polski z regionalnymi przedsiębiorcami skupionymi wokół wybranych specjalizacji: ekonomii wody, meblarstwa i przemysłu drzewnego oraz żywności wysokiej jakości. Województwo chce też przypomnieć potencjał zasobów ludzkich czy możliwości pod rozwój firm BPO – outsourcingu procesów biznesowych.

Kampania potrwa do sierpnia 2015 r., w tym czasie zaplanowane są m.in. produkcja i emisja spotów telewizyjnych, reklamy w prasie i na stronach WWW, produkcja i emisja materiałów radiowych, wideo-newsletter, spotkania z dziennikarzami.

Za kreację kampanii odpowiada agencja DSK. Media zaplanował i kupił Effective Media.