Zagranica

Media

Top news

Warner Bros. Discovery podzielona pomiędzy akcjonariuszy AT&T i Discovery

Warta 43 mld dol. fuzja ma zostać dopięta do połowy roku.

Amerykańskie koncerny: telekomunikacyjny AT&T i mediowy Discovery uzgodniły finalny podział struktury firmy powstającej z połączenia Warner Bros., należącego do AT&T, i Discovery. AT&T w zamian za 43 mld dol. pozbędzie się wszystkich udziałów w Warner Bros. Jej akcje przypadną w udziale akcjonariuszom AT&T oraz Discovery. Nowo powstała firma Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) będzie w 71% należała do akcjonariuszy AT&T i w 29% – do akcjonariuszy Discovery. Ta wymiana ma się zakończyć do połowy br. AT&T dzięki pozyskanym z niej funduszom skupi się na biznesie telekomunikacyjnym – m.in. rozbudowie sieci światłowodowej.

Nową firmą Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) pokieruje dotychczasowy prezes i CEO Discovery – David Zaslav. W 13-osobowej radzie dyrektorów spółki znajdzie się siedmiu uprzednio nominowanych przez AT&T, w tym przewodniczący, i sześciu ze strony Discovery.