Zagranica

Wavemaker "objaśni" niepełnosprawność

Firma uruchamia specjalną multimedialną platformę, która "pokaże", jak widzą świat ludzie z niepełnosprawnością i chorobami neurodegeneracyjnymi.

Wavemaker wystartował z nową platformą WM Enable, oswajającą niepełnosprawność. Layout ma uświadamiać użytkownikom, jak świat odbierają osoby niedowidzące, niepełnosprawne albo chorujące na choroby neurodegeneracyjne. Sieć działa również w ten sposób, aby współpracownikom pomóc zrozumieć innych pracowników, np. chorujących na autyzm.
Projekt został uruchomiony w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w siedzibie Wavemakera w Londynie. Na londyńskiej konferencji swoimi doświadczeniami w zatrudnianiu niepełnosprawnych podzielili się pracownicy Transport for London, Royal National Institute of Blind People, Premier League i Bec Development.
Wavemaker bierze również udział w #PurpleLightUp, ruchu promującym wkład osób niepełnosprawnych w gospodarkę, które współtworzy Channel 4.
Na początku 2020 r. Wavemaker będzie wdrażał projekt pomocników w agencji – ogłosi specjalne zasady, porady i procedury wsparcia niepełnosprawnych pracowników przez pracowników zdrowych. Odbędą się również specjalne szkolenia i prelekcje z przedstawicielami fundacji oraz organizacji opiekujących się osobami z niepełnosprawnością. 

(Campaign)