Kraj

Personalia

Media

Wojciech Bartkowiak członkiem zarządu Agory SA

Z "Gazetą Wyborczą" jest związany od 30 lat. Ostatnio był dyrektorem operacyjnym i zastępcą dyrektora wydawniczego "Gazety Wyborczej”.

Wojciech Bartkowiak 21 kwietnia br. został powołany przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Agory SA na członka zarządu Agory SA.

Wojciech Bartkowiak

Wojciech Bartkowiak jest dziennikarzem, redaktorem i menedżerem związanym z “Gazetą Wyborczą” i Agorą SA od 30 lat. Ostatnio był dyrektorem operacyjnym i zastępcą dyrektora wydawniczego “Gazety Wyborczej”, odpowiadał za procesy biznesowe segmentu Prasa oraz działalność dawnego pionu Druk, w tym za jego restrukturyzację w latach 2018-2019. Jest współtwórcą strategii cyfrowej transformacji “Gazety Wyborczej” opartej na rozwoju subskrypcji treści Wyborcza.pl, a także twórcą biznesowej strategii i redakcyjnej koncepcji rozwoju tradycyjnych wydań “Gazety Wyborczej”, m.in. utworzonych w ostatnich latach magazynów “Mój Biznes”, “Ekonomia+” i “Wolna Sobota”.  

W 1991 r. zaczął pracę w poznańskiej redakcji „Wyborczej”, najpierw jako dziennikarz, później jako reportażysta i redaktor. W 1995 r. został redaktorem naczelnym i dyrektorem oddziału „Gazety Wyborczej” w Poznaniu. W latach 2006-2016 był szefem wszystkich redakcji lokalnych „Gazety Wyborczej”. W tym czasie współtworzył i koordynował wiele redakcyjnych kampanii społecznych prowadzonych przez zespoły dziennika w całej Polsce. Od 2012 r. odpowiadał za budżet redakcji „Gazety Wyborczej”. W latach 2015-2017 był wiceprezesem Fundacji Agory.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zatwierdziło również kooptację Agnieszki Siuzdak-Zygi do zarządu Agory SA z dnia 5 sierpnia 2021 r.

.